Zapisniki sej Sveta KS

Mandat 2014 – 2018

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2014:

Zapisnik 2. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 3. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2015:

Zapisnik 4. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 5. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 6. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 7. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 8. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 9. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2016:

Zapisnik 10. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 11. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 12. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 13. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 14. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2017:

Zapisnik 15. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 16. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 17. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 18. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2018:

Zapisnik 19. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 20. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 21. redne seje KS Bratov Smuk

Mandat 2018 – 2022

Zapisnik 2. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2019

Zapisnik 3. seje KS bratov Smuk

Zapisnik 4. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 5. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 6. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 7. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2020

Zapisnik 8. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 9. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 10. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 11. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2021

Zapisnik 12. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 13. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 14. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 15. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 16. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 17. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 18. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 19. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 1. izredne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej Sveta KS v letu 2022

Zapisnik 20. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 21. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 22. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 23. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 24. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 25. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 26. redne seje KS Bratov Smuk

Zapisnik 1. dopisne seje KS Bratov Smuk

Zapisniki sej sveta v letu 2023

Zapisnik 27. redne seje KS Bratov Smuk

Mandat 2022 – 2026