Svet KS

Krajevno skupnost zastopa Svet KS. Je organ, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem območja krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje šest članov in je mandat nastopil za obdobje štirih let (2022 – 2026).

Članice in člani sveta KS bratov Smuk:

 • Slavko Kancilija – predsednik
 • Roman Šalamon – podpredsednik
 • Irena Maselj – članica
 • dr. Branislav Rauter – član
 • Bojan Kadunc – član
 • Ana Djorič – članica
 • Manja Zorko – članica – odstopila 1. 3. 2023

Člani in članice sveta KS Bratov Smuk v mandatnem obdobju 2018 – 2022 so:

 • Manja Zorko – predsednica
 • Bojan Kadunc – podpredsednik
 • Stanislav Rupnik– član
 • Roman Šalamon – član
 • Milena Pavlin – članica
 • Branislav Rauter – član
 • Monika Kostadinova – članica