Svet KS

Krajevno skupnost zastopa Svet KS. Je organ, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem območja krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov in je mandat nastopil za obdobje štirih let (2018 – 2022).

Člani in članice sveta KS Bratov Smuk so:

  • Manja Zorko – predsednica
  • Bojan Kadunc – podpredsednik
  • Stanislav Rupnik– član
  • Roman Šalamon – član
  • Milena Pavlin – članica
  • Branislav Rauter – član
  • Monika Kostadinova – članica