Bilten

Krajevna skupnost bratov Smuk dvakrat na leto izda svoj bilten z novicami in predstavitvami dogodkov, ljudi in organizacij naše soseske. Vsi krajani dobijo bilten v tiskani verziji na svoj dom, tu pa najdete še elektronsko verzijo:

Junij 2015

bilten 1

Klik do biltena: Bilten letnik 1, št.1

December 2015

BILTEN 2

Klik do biltena: Bilten let. I, št. 2

Junij 2016

Slika naslovnice

Bilten KS BS let.II, št.3

December 2016

naslovna-foto-bilten-4

Klik do biltena: Smuk, bilten KS BS, let. II,, št. 4

Maj 2017

Klik do biltena: Smuk, let. III., št. 5

December 2017

Klik do biltena Smuk, let. III, št. 6

Maj 2018

Klik do biltena Smuk, let. IV, št. 7

Klik do biltena Smuk, let. V., št. 8

December 2019

Klik do biltena Smuk, letnik V., št. 9

Oktober/november 2020

Klik do biltena Smuk, letnik VI., št. 10

Junij 2021

Klik do biltena Smuk, letnik VII., št. 11

December 2021

Klik do biltena Smuk, letnik VII., št. 12

Junij 2022

November 2022
Klik do biltena, letnik VIII, št. 14: http://www.bratov-smuk.si/wp-content/uploads/2022/11/Bilten_splet-1.pdf

Junij 2023