Bilten

Krajevna skupnost bratov Smuk dvakrat na leto izda svoj bilten z novicami in predstavitvami dogodkov, ljudi in organizacij naše soseske. Vsi krajani dobijo bilten v tiskani verziji na svoj dom, tu pa najdete še elektronsko verzijo:

Junij 2015

bilten 1

Klik do biltena: Bilten letnik 1, št.1

December 2015

BILTEN 2

Klik do biltena: Bilten let. I, št. 2

Junij 2016

Slika naslovnice

Bilten KS BS let.II, št.3

December 2016

naslovna-foto-bilten-4

Klik do biltena: Smuk, bilten KS BS, let. II,, št. 4

Maj 2017

Klik do biltena: Smuk, let. III., št. 5

December 2017

Klik do biltena Smuk, let. III, št. 6

Maj 2018

Klik do biltena Smuk, let. IV, št. 7

Klik do biltena Smuk, let. V., št. 8

December 2019

Klik do biltena Smuk, letnik V., št. 9

Oktober/november 2020

Klik do biltena Smuk, letnik VI., št. 10

Junij 2021

Klik do biltena Smuk, letnik VII., št. 11

December 2021

Klik do biltena Smuk, letnik VII., št. 12