Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov KS

Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj objavlja glede na določila 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)


NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora št. 1 in predprostora v pritličju objekta na naslovu Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj, k. o. 2121 KLANEC,na zemljišču parc. št. 342, v najem.


Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem:
Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj

Opis predmeta neposredne pogodbe:
predmet oddaje je poslovni prostor št. 1 (v skupni izmeri 19,5 m2), v sorazmerni delež (50 %) zaradi souporabe predprostor (v skupni izmeri 5,25 m2 ) v pritličju objekta na naslovu Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj, k. o. 2121 – Klanec, na zemljišču parc. št. 342 z ID znakom 312324.

Višina izklicne mesečne najemnine: 164 EUR (brez DDV)

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu:
20 dni od objave te namere.

Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba, ali sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:
Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge, na naslov: Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva ulica 29, Kranj ali na elektronski naslov: ks.bratovsmuk@kranj.si. Pisna ponudba za najem mora prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.


KS Bratov Smuk na podlagi objavljene namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe, začeti postopek lahko kadarkoli ustavi, do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba za: ogled nepremičnine in dodatne informacije o postopku oddaje je Slavko Kancilija (e- naslov: ks.bratovsmuk@kranj.si, tel.: 031 393 220).
 

Predsednik Sveta KS Bratov Smuk

SLAVKO KANCILIJA l.r.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja