Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov KS

Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj objavlja glede na določila 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) 

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora št. 1 s predprostorom v pritličju objekta na naslovu Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj, k. o. 2121 KLANEC, na zemljišču parc. št. 342, v najem.

Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem:

Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj

Opis predmeta neposredne pogodbe:

predmet oddaje je poslovni prostor št. 1 (v skupni izmeri 19,5 m2), v sorazmerni delež (50 %) zaradi souporabe predprostor (v skupni izmeri 5,25 m2) v pritličju objekta na naslovu Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj, k. o. 2121 – Klanec, na zemljišču parc. št. 342 z ID znakom 312324.

Višina izklicne mesečne najemnine:  164,17 eur

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu:

20 dni od objave te namere.

Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba, ali sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:

Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge, na naslov: Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva ulica 29, Kranj ali na elektronski naslov: ks.bratovsmuk@kranj.si. Pisna ponudba za najem mora prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

KS Bratov Smuk na podlagi objavljene namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe, začeti postopek lahko kadarkoli ustavi, do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba za: ogled nepremičnine in dodatne informacije o postopku oddaje je Slavko Kancilija (e-naslov: ks.bratovsmuk@kranj.si, tel.: 031 393 220).

                                                                           Predsednik Sveta KS Bratov Smuk

                                                                                     SLAVKO KANCILIJA l.r.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja