Predlogi in pripombe KS bratov Smuk na predlog parkirnih podcon

Krajevna skupnost bratov Smuk je 21. 3. prejela gradivo in zapis srečanja KS o parkirnih conah z zaprosilom za proučitev gradiva in posredovanje pripomb. Člani Sveta KS bratov Smuk smo gradivo obravnavali na 16. redni seji Sveta KS, kjer smo sprejeli predloge in pripombe h gradivu in pričakujemo njihovo evidentiranje, obravanavo in upoštevanje pri popravkih predloga podcon in sprememb Odloka o prometni ureditvi Mestne občine Kranj.

Po predlogu podcon se območje KS bratov Smuk deli na 2 podconiC3-E in C3-F. Na območju krajevne skupnosti naj bi bilo glede na predstavljene podatke podjetja Provia na srečanju 1.341 parkirnih mest, dejanskih potreb pa za 2.218 parkirnih mest, kar predstavlja 60 % pokritost s parkirišči oziroma primanjkljaj 877 parkirnih mest.

Članice in člani Sveta KS bratov Smuk smo h predlogu podcon podali naslednje predloge in pripombe:

  1. V primeru sprejetja sprememb Odloka o prometni ureditvi in določitev novih parkirnih con v Mestni občini Kranj, se strinjamo z razdelitvijo območja, ki spada pod KS bratov Smuk v dve podconi C3-E in C3-F, kjer naj dovolilnica velja le za 1 podcono tj. podcono dejanskega bivanja, za katero je izdana dovolilnica.
  2. Plačljive dovolilnice so za našo krajevno skupnost in stanovalce nesprejemljive, saj v naši krajevni skupnosti nimamo težav s pomanjkanjem parkirnih mest in posledično plačljivost dovolilnic z namenom destimulacije uporabe osebnih motornih vozil ni smiselna. Zato predlagamo, da so dovolilnice brezplačne.
  3. Predlagamo, da se gradivo s predlogom podcon dopolni s podatki o številu parkirnih mest (tudi tistih v zasebni lasti za določitev realnega stanja parkiranja), ki pripadajo novim blokom v podconi C3-E na treh lokacijah:
  • Ulica Lojzeta Hrovata 1A, 1B, 1C, 3A, 3B;
  • Ulica Tuga Vidmarja 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • Ulica Rudija Papeža 2, 4, 6, 10, 12, 14.

Ob tem predlagamo vključitev oziroma dopolnitev h gradivu tudi z obrazložitvijo uporabljene metodologije izračuna potreb po parkirnih mestih, s podatki o številu stanovanj na posamezno podcono.Trenutna praksa v tem območju je namreč, da mnogi stanovalci v blokih z zasebnimi parkirišči koristijo oziroma parkirajo svoja vozila na parkiriščih v lasti občine, lokacijsko po tem predlogu v drugi podconi, čeprav imajo zagotovljena privatna parkirna mesta ob svojem stanovanjskem bloku.

4. Predlagamo, da se parkirna mesta (20 parkirnih mest) na severni strani ob podconi C3-F ob Likozarjevi ulici vključijo v podcono C3-F v KS bratov Smuk, saj so parkirišča po dejanski rabi v uporabi za parkiranje stanovalcev na naslovih stanovanjskih blokov Likozarjeva 23, 25 in 27. Po trenutnem predlogu so ta parkirna mesta vključena v cono 2, kar je z vidika dejanske rabe teh parkirišč nesprejemljivo.

5. Ob predlogu določitve podcon ostaja odprto vprašanje glede ureditve parkiranja in dodeljevanja dovolilnic na parkirišču ob Osnovni šoli Matije Čopa (za zaposlene in dostavo) ter ob trgovsko-poslovni coni (za zaposlene in dostavo), oboje v podconi C3-E. Na obeh lokacijah gre za javna parkirišča v občinski lasti in ni zagotovljenih lastnih parkirnih mest, v praksi pa gre za dolgotrajnejše parkiranje v času obratovanja. O predlogu podcon smo obvestili vodstvo OŠ Matije Čopa in jih pozvali k posredovanju predlogov.

6. Nerešeno ostaja parkiranje s strani obiskovalcev. Predlagamo, da se pripravi predloge za ureditev parkiranja v podconah za obiskovalce, dostavo in parkiranje izvajalcev del pri adaptaciji stanovanj, kjer je potrebno daljše časovno obdobje parkiranja ob stanovanjskih objektih.

Upamo, da bo občina naše predloge in pripombe upoštevala pri pripravi novih predlogov podcon.

Prilogi:
Predlogi in pripombe KS bratov Smuk na predlog podcon
Zapisnik 16. redne seje KS Bratov Smuk

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja