Ureditev parkirnih mest za invalide

Na krajevno skupnost bratov Smuk je v preteklih 2 letih prišlo več pobud in predlogov glede ureditve parkirnih mest za invalide v naši KS v smeri racionalizacije – ukinitve in označitve dodatnih mest.

KS ima 37 parkirnih mest za invalide, ki se nahajajo:

 • 5 mest na območju garaže A,
 • 2 mesti na intervencijski poti za blokom Tuga Vidmarja 10,
 • 1 mesto na Likozarjevi ulici 27,
 • 1 mesto na Cesti Rudija Šelige ob novem bloku,
 • 4 mesta na območju garaže B,
 • 1 mesto ob uvozu na intervecijsko pot za vhodi v Rudija Papeža (št. 30 – 34),
 • 1 mesto ob uvozu na intervencijsko pot za vhodi na ulici Lojzeta Hrovata (št. 6 – 10),
 • 4 mesta ob ulici Jaka Platiše (št. 1-3),
 • 3 mesta na parkirišču nasproti Eurospina na Jaka Platiše, 
 • 2 mesti na parkirišču pred rumenimi bloki na ulici Rudija Papeža (št. 2 – 14),
 • 4 mesta pred Društvom paraplegikov Gorenjske (Lojzeta Hrovata 4c),
 • 4 mesta pred Lekarno,
 • 5 mest pred Pošto.

Od 37 parkirnih mest je 8 parkirnih mest označenih le s talno označbo, brez obvestilne table. KS je predlagala, da se vsa parkirna mesta za invalide označi tudi z obvestilno tablo. 

Od krajanov smo prejeli pobude za označitev dodatnih parkirnih mest za invalide na območju garaž B in ukinitve parkirnih mest za invalide na območju lokalov na Ulici Lojzeta Hrovata. Zato smo predlgali občini, da se na tistem območju ukine vsaj polovica parkirnih mest pred Lekarno in Pošto. Na predlog krajanov se je predlagala tudi označitev dodatnega parkirnega mesta za invalide na območju garaže B.

Za mnenje smo zaprosili Društvo paraplegikov Gorenjske, ki ima svoje prostore v naši KS. Društvo je mnenja, da nikoli ni dovolj parkirnih mest za invalide. Strinjajo se, da se ob parkirnem mestu postavi tudi obvestilna tabla, tako, da je parkirišče bolj vidno. Prav tako se strinjajo, da je parkirnih mest pred pošto in lekarno preveč, kajti gre za kratkotrajem prihod in odhod v omenjeni poslovalnici. Izrazili so željo, da se pred vhodom v njihovo društvo označi še eno dodatno parkirno mesto, kajti nasproti Društva so parkirna mesta večinoma zasedena.

Glede na razpravo in mnenje Društva paraplegikov Gorenjske so članice in člani Sveta KS na svoji 17. redni seji, 19. avgusta 2021 sprejeli naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Vsa parkirna mesta za invalide v KS naj se oznažijo z obvestilno tablo, da bodo bolj vidna. V primeru, da parkirno mesto ni na zemljišču v lasti MOK, se označitev predlaga upravniku oz. lastnikom zemljišč. Ta parkirna mesta so:

 • 1 mesto na parkirišču na Likozarjevi ulici (št. 27),
 • 1 mesto na območju garaže B,
 • 1 mesto ob Jaka Platiše na parkirišču nasproti Eurospina,
 • 1 mesto ob uvozu na intervencijsko pot za bloki Lojzeta Hrovata (št. 6-10),
 • 2 mesti na parkirišču pred rumenimi bloki na ulici Rudija Papeža (št. 2 – 14),
 • 1 mesto na cesti Rudija Šelige (parkirišče ob novogradnji).

Sklep št. 2: Pri poslovalnici Pošte se predlaga ukinitev najmanj 2 parkirnih mest za invalide.

Sklep št. 3: Pri poslovalnici Lekarne se predlaga ukinitev najmanj 2 parkirnih mest za invalide.

Sklep št. 4: Pri Društvu paraplegikov Gorenjske se predlaga označitev 1 dodatnega parkirnega mesta za invalide. 

Sklep št. 5: Na območju garaže B se predlag označitev 1 dodatnega parkirnega mesta za invalide.

REALIZACIJA

Mestna občina Kranj je že pristopila k realizaciji naših predlogov. Nekatera opravila je Komunala Kranj že izvedla (namestitev ustreznih prometnih znakov), preostala pa bodo izvedena do poletja (z barvanjem talnih oznak bodo začeli v mesecu maju – odvisno od vremenskih razmer).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja