OBVESTILO: Predlog nove ureditve zbiranja odpadkov na območju “ABC garaž”

Drage krajanke, dragi krajani,

Komunala Kranj d.o.o. v sodelovanju s Krajevno skupnostjo bratov Smuk in upravnikom Domplan d.d. seznanja stanovalce z nameravano ureditvijo zbiranja odpadkov na območju t.i. »ABC garaž« na Planini v Kranju.

Javno podjetje, predstavniki krajevne skupnosti in upravnik se zavedamo problematike na področju zbiranja odpadkov na skupnih odjemnih mestih, zato smo oblikovali načrt pri katerem smo zasledovali naslednje cilje:

 • Sprostitev s smetnjaki zasedenih parkirnih mest – povečanje števila parkirnih mest za stanovalce.
 • Postavitev novih zabojnikov v bližini obstoječih lokacij – čim manj sprememb navad za uporabnike.
 • Enakomerna razporeditev odjemnih mest – čim krajša pot za uporabnike.
 • Zadostna oddaljenost od bivalnih objektov – čim manj motečih dejavnikov za bližnje stanovalce.
 • Izboljšana urejenost oz. podoba odjemnih mest.
 • Zmanjšanje možnosti za nedovoljeno odlaganje kosovnega odpada.
 • Ohranitev kvalitetnih zelenih površin, predvsem v bližini objektov.
 • Preprečitev premikanja zabojnikov nepooblaščenim osebam.
 • Zagotovitev nemotene dostopnosti za smetarska vozila.

Komunala Kranj namerava na območju ukiniti vsa obstoječa odjemna mesta in vzpostaviti dve novi skupni odjemni mesti z novimi sodobnimi podzemnimi zabojniki. Predlagana ureditev je razvidna iz priloženega slikovnega gradiva.

Prikaz lokacij novih in ukinjanih odjemnih mest:

 • ukinjene lokacije
 • nove lokacije

Nova lokacija 1                                                 Nova lokacija 2

Novi zabojniki

Komunala Kranj namerava nove zabojnike opremiti tudi s senzorji polnosti. Tako se odvoz odpadkov ne bo več izvajal po stalnem urniku, temveč po potrebi takrat, ko bodo zabojniki polni.

Ob tem uporabnike obveščamo, da se kljub investicijskim stroškom v novo opremo in spremenjeni dinamiki odvoza odpadkov, cena storitev odvoza in ravnanja z odpadki ne bo povišala! Prehod na nov sistem je predviden v poletnih mesecih 2021.

Verjamemo, da bo načrtovana ureditev trajno rešila problem zbiranja odpadkov na obravnavanem območju. Sporočilo podpore načrtu ali predlog spremembe načrta lahko pošljete po elektronski pošti na naslov zabojniki@komunala-kranj.si do 12. 4. 2021.

 

Obvestilo:

Obvestilo_predlog novih odjemnih mest

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja