Določitev parkirnega režima v nišah ob intervencijskih poteh

Po lanski ureditvi intervencijskih poti v naši krajevni skupnosti je bilo precej nejasnosti glede parkirnega režima na obstoječih nišah ob intervencijskih poteh med Cesto Rudija Šeliga in ulico Tuga Vidmarja. Iz tega razloga je Komunala Kranj uredila novo prometno signalizacijo na tem območju, in sicer za vseh enajst (11) niš za parkiranje ob treh intervencijskih poteh se je uredilo na naslednji način:

– Na robu tlakovane površine ob vozišču, je z modro barvo zarisana talna označba “Parkirišča za kratkotrajno parkiranje”

– Ob vsaki posamezni niši je postavljen prometni znak “Območje prepovedanega parkiranja” z dopolnilno tablo “Dovoljeno do 30 minut”

Naprošamo vse krajanke in krajane k smotrni uporabi intervencijskih poti in parkirnih niš za kratkotrajno parkiranje, ki so namenjene za dostavo težjih in večjih bremen oz. blaga/materiala; olajšan dostop za invalide, starejše; za dostavo materiala in dostop delovnih vozil v primeru gradbenih in obnovitvenih del ter za intervencijska vozila. 

Žal se dnevno v naši soseski srečujemo s primeri vožnje po intervenciijskih poteh, ki so neupravičeni in povzročajo veliko slabe volje med prebivalci. 

Nova ureditev za Ulico Tuga Vidmarja 10.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja