Problematika tatvin avtomobilov in drugih kaznivih dejanj v KS

Svet Krajevne skupnosti Bratov Smuk na svojih sejah obravnava tekočo problematiko dela in življenja v krajevni skupnosti in se  med drugim seznanja tudi s čisto konkretnimi problemi in težavami naših prebivalcev oziroma stanovalcev.

Pri svojem delu se trudimo nameniti čim več pozornosti področju preventivnega delovanja, s katerim želimo odpraviti oziroma zmanjšati vzroke za storitev kaznivih dejanj ter dvigniti nivo samozaščitnega obnašanja občanov.

Svet Krajevne skupnosti Bratov Smuk  je glede na problematiko kaznivih dejanj s področja premoženjskih deliktov ugotovil, da bo neuspešen v kolikor se ne povežemo s pristojno Policijsko postajo Kranj.

V Krajevni skupnosti Bratov Smuk se je namreč zaradi novogradenj »dodatnih blokov« izredno povečalo število osebnih vozil. Zaradi izredne koncentracije vozil, problema pomanjkanja parkirnih prostorov in drugih socialnih dejavnikov povezanih z brezposelnostjo in gospodarsko krizo se je izredno povečala tudi problematika vlomov v vozila ter kraj vozil. Razmišljamo v smeri primerov dobre prakse, kjer so se lokalne skupnosti organizirale in oblikovale razne preventivne akcije, s katero tudi mi želimo vplivati na samozaščitno zavest občanov – voznikov in odpraviti vzroke za nastanek kaznivih dejanj. Čeprav smo prepričani, da je problematika policiji, ki jo navajamo spodaj dokaj poznana jo vseeno predstavljamo še z našega zornega kota.

Ker ne razpolagamo z vsemi relevantnimi podatki bodo morda zato  naše nekatere navedbe netočne in nekorektne. V kolikor si vseeno dovolimo sklepati na podlagi neke naključne percepcije – pa je statistično gledano, po naši oceni,  daleč največ kraj avtomobilov v Kranju na naših izpostavljenih  podzemnih garažah A, B in C.

Če gledamo še kronološko – se je kriminal v garažah na Planini II pojavil že takoj po izgradnji le teh. Sprva smo stanovalci zaznavali bolj ali manj le kraje osebnih predmetov v vozilih. Kmalu smo se tem tveganjem prilagodili saj smo se zavedali, da so vozila v podzemnih garažah veliko bolj izpostavljena. Sledilo je obdobje vandalizma in objestnega dejanja tretjih oseb, ki se je mnogokrat povezovalo s tatvinami delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov do naprav, ki so bile vgrajene v avtomobile. Direktne kraje vozila so bile redke ali bolje rečeno o teh krajah prebivalci oziroma stanovalci nismo imeli podatkov.

Na žalost pa nam prebivalci oziroma stanovalci KS Bratov Smuk zadnje sporočajo novice o vse bolj številnih krajah avtomobilov, predvsem navadnih in vlomskih ter drugih protipravnih odvzemih.

Nikakor ni naš namen sejati paniko med ljudmi a dejstvo je, da se  prebivalci čutimo ogrožene in živimo v strahu, saj je čedalje več indicev, da  policija ne obvladuje več situacije in da so “poklicni tatovi” pripravljeni tudi na roparske tatvine. Javna skrivnost je ta, da se prebivalci zaradi svoje varnosti bojimo hoditi v  te garaže po 24.00 uri  pa tja do 5.00  ure zjutraj, ker se po nekaterih izjavah očividcev, ki želijo ostati anonimni, pojavljajo organizirane skupine, ki “varujejo in kontrolirajo” postopke vlomov oziroma kraj. To pa ni več tako nedolžna zadeva in ne gre več samo za premoženjski delikt, temveč zaskrbljeno ugotavljamo, da morda ni daleč do trenutka ko bodo tatovi zaloteni pri dejanju s strani lastnika, komu tudi kaj hudega storili.

S ciljem, da vsa naša prizadevanja ne bi izpadla, da so brez vsake pravne osnove in brez ustreznih uradnih podatkov smo prosili Policijsko postajo Kranj, da nam na osnovi določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 96/05, 109/05, 28/06) posreduje njihove ugotovitve in spoznanja zlasti glede vlomov ali poskusov vlomov na območju KS Bratov Smuk (ločen podatek za navedene garažne objekte A, B in C), število tatvin in njihove raziskanosti ter morebitnih drugih varnostno pomembnih dogodkov za obdobje zadnjih pet let.

Odgovor Policijske postaje Kranj (v priponki):

Odgovor PU Kranj – avtomobilska problematika

Celoten poziv Policiji je dostopen v priponki na tej povezavi:

Pobuda KS bratov Smuk Policiji 25. 1. 2017

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja