Razpis za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2016

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS št. 38/2012 in 15/2013) Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj objavlja
RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

Priznanja Mestne občine Kranj so:
1.    Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.
2.    Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje mestne občine Kranj.
3.    Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju mestne občine Kranj za dosežene uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih organizacijah.
4.    Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu življenju, blaginji ugledu in razvoju Mestne občine Kranj, ter za dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.
5.    Velika Prešernova Plaketa se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti, in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj na povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.

Predlogi  morajo  biti  odposlani  s  priporočeno  pošiljko  najkasneje  do  vključno  četrtka, 15. septembra 2016, do 24. ure na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS 2016«
Predlagatelj ne more za priznanje predlagati sebe.
Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini Kranj, soba 28b, na telefon   (04) 23 73 221 ali elektronski pošti tatjana.kocijancic@kranj.si

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj.

Več informacij o razpisu na tej povezavi.

Če imate kakšen predlog se lahko obrnete na našo krajevno skupnost preko telefona 070 542 035 (predsednica KS) in e-naslova: ks.bratovsmuk@gmail.com

Razpisna dokumentacija:

Razpis

Obrazec za-pripravo pobude za podelitev priznanja MO Kranj

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja