Prvi sestanek koordinatorjev blokov o ureditvi odlaganja odpadkov in garažah

V četrtek 11. junija je potekal prvi letošnji sestanek koordinatorjev blokov naše krajevne skupnosti. Na sestanku je sodelovalo 9 koordinatorjev (Ulica Lojzeta Hrovata, Juleta Gabrovška, Tuga Vidmarja in Likozarjeva), članice in člani Sveta KS in pristojni iz Mestne občine Kranj (Miha Juvan in Judita Tkalec), Peter Kern iz Domplana in Primož Bajželj iz Komunale Kranj.

Na sestanku je bila obravnavana problematika postavitve zabojnikov za smeti v KS Bratov Smuk (cona A, B in C) ter parkiranja na omenjenem območju. Po ogledu problematike na terenu so bile predstavljene ideje za nove lokacije postavitve zabojnikov za smeti in možnosti urejanja parkiranja ter ureditve garažne hiše A, B in C.

Prisotni so se strinjali, da je potrebno zabojnike umakniti iz parkirišč, po nekaterih ocenah bi s tem prihranili vsaj 20 parkirnih mest. Sklenjen je bil dogovor, da Komunala do sredine julija pripravi predlog novih lokacij s popisom del in finančno vrednostjo. Načrtuje se umik v »hribe« ob glavni cesti, kjer bi bila izdelana ustrezna betonska podlaga z robovi (da se prepreči odtekanje umazane vode na cesto, pločnik in parkirišče) in ustrezna ograditev otokov z zabojniki, da se prepreči neupravičeno odlaganje odpadkov iz drugih delov Kranja.

V KS smo veseli, da smo se zbrali v tolikšnem številu in zopet pognali prizadevanja za ureditev te problematike.

Poziv koordinatorjem:

Pozivamo vse koordinatorje blokov, da krajevni skupnosti sporočite vaš kontakt, na katerem ste dosegljivi, da bomo lažje organizirali komunikacijo in srečanja v prihodnje.

Dobrodošli vsi koordinatorji, ki niste bili prisotni na tem sestanku, pa bi želeli sporočiti vaše stališče do omenjene problematike, da nam ga sporočite na ks.bratovsmuk@gmail.com ali na telefon 070 479 215.

V vednost:

V mesecu februarju je vprašanje na temo zabojnikov na MOK postavil tudi mestni svetnik Janez Černe, kjer je predlagal ureditev podlag za skupna odjemna mesta, za katere naj občina zagotovi sredstva, prebivalci pa uredijo zamrežitve, kjer so potrebne.

Odgovor MOK: S predlogom, da MOK prispeva finančna sredstva za ureditev podlag skupnih odjemnih mest za odpadke, se načelno strinjamo. Glede na to, da trenutno v proračunu ni planiranih sredstev v te namene, bomo sredstva poskušali zagotoviti pri pripravi rebalansa 2015.