Tina Žalec Centa – predsednica Krajevne skupnosti bratov Smuk